Produkty pro hydroizolaci staveb

Asfaltová penetrace BORNIT - Bitugrund

Nátěrový a nástřikový základní nátěr na bázi bitumenu obsahující rozpouštědla. Byl atestován Saským úřadem pro materiálové zkušebnictví na základě normy DIN 18195/2 a AIB. Je nezbytnou aplikací před zatepla nanášenými bitumenovými vrstvami, jakož i před pokládkou střešních lepenek a lepenek zamezujících pocení. Bitumenový základní nátěr Bornit se nanáší na beton, zdivo, omítky, jakož i na všechny ostatní běžné stavební podklady a kovy.
Bornit - asfaltový výrobek Bitugrund
černá 
asi 0,2 l / m2  (dle savosti může být větší i menší)
25 l
Asfaltový výrobek Bitugrund - směrnice
Asfaltový výrobek - prospekt

Bitumenový nátěr v rozprašovači - Bitugrund Fix Spray

Bornit - asfaltový výrobek Bitumen-Spray
Bitumenový nátěr v rozprašovači obsahující ředidla s vysokou schopností pronikání do podkladu a dobrými krycími vlastnostmi. Speciální rozprašovač s 360° lehce ovladatelným ventilem umožňuje snadné nanesení na menší eventuálně těžce přístupné plochy bez použití dalších pomůcek.
Asfaltový výrobek Bitumen Spray - prospekt
Asfaltový výrobek Bitumen Spray - směrnice
černá
-
dóza 600 ml
Bezředidlový asfaltový izolační nátěr na bázi latexem upravené asfaltové emulze.  Slouží jako ochranný a  izolační nátěr na beton, omítky a zdivo proti zemní vlhkosti, jakož i krycí nátěr při sanaci asfaltových střešních krytin. Používá se i jako ochrana proti zemní vlhkosti u betonových konstrukčních prvků (šachty, kanály apod.), které jsou v kontaktu se zemí. Zředěný vodou 1:2 jej lze využít  jako základní nátěr pro všechny produkty z asfaltové emulze Bornit.

Unibit

Asfaltový výrobek Unibit - prospekt
Asfaltový výrobek Unibit - směrnice
černohnědá
jako základní nátěr ředěný vodou
1:2 cca 0,15 l / m2

ochranný krycí nátěr cca 0,30 l / m2
25 l
Bornit - asfaltový výrobek Unibit
Bornit - asfaltový výrobek Fundamentdicht 1K
 
 
 
 
Asfaltový výrobek Fundamentdicht - prospekt
Asfaltový výrobek Fundamentdicht - směrnice
Jednosložková, nestékavá asfaltová hydroizolační stěrka na bázi modifikované asfaltové emulze. Je plněna polystyrenem a je bez rozpouštědel. Je trvale pružná, vodonepropustná a překrývající trhliny v podkladech. Používá se k hydroizolaci staveb proti zemní vlhkosti, proti tlakové i netlakové vodě, k hydroizolaci teras a balkonů (pod potěr), proti vzlínající vlhkosti a povrchové vodě. Využívá se k lepení tepelně izolačních desek, jako ochrana proti hluku, teplu a chladnu, na beton, omítku, zdivo a suché stavební desky (nehodí se na podklady z pěnového polystyrenu).
hnědočerná 
4 - 7 l na m2 dle zatížení - zemní vlhkost, netlaková nebo tlaková voda
hobok 32 l
černá 

Stěrková hydroizolace - BORNIT Fundamentdicht 1K

 
 
 
 
Bornit - asfaltový výrobek Fundamentdicht 2K
Je pastovitá, pevná, dvousložková, vlákny armovaná hydroizolační stěrka z modifikovaného asfaltu, která se nanáší v tlustých vrstvách. Sestává z asfaltové emulze a reakčního prášku, jejichž smícháním vznikne rychle zasychající, pevná, ale přesto pružná hydroizolační vrstva. Protože je tato stěrka nestékavá, může být nanášena v tloušťkách až do 7 mm v jednom pracovním kroku. Vlivem rychlé chemické reakce je v krátké době dosaženo odolnosti vůči dešti. Nanesená vrstva je odolná vodnímu tlaku, překrývá trhlinky v podkladu a je odolná všem běžným agresivním látkám. Používá se k vytváření trvalých, pružných hydroizolací v tlustých vrstvách na vodorovných i svislých plochách - hydroizolace základů, sklepy, v podzemních garážích proti netlakové i tlakové vodě, na balkonech a terasách (pod potěr nebo mazaninu), k lepení izolačních desek z tvrdé pěny na asfaltové a minerální podklady.
Asfaltový výrobek Fundamentdicht - prospekt
Asfaltový výrobek Fundamentdicht - směrnice
černá 
4 - 7 kg dle zatížení vlhkosti a síly vrstvy
hobok 32 kg - z toho složka A 24 kg a složka B 8kg

Stěrková hydroizolace - BORNIT Fundamentdicht 2K

Stěrková hydroizolace - BORNIT Fundamentflex 2K

Bornit - asfaltový výrobek Fundamentflex 2K
Pastovitá, pevná, dvousložková, polystyrenem plněná, vlákny armovaná hydroizolační stěrka z modifikovaného asfaltu, která se nanáší v tlustých vrstvách. Sestává z asfaltové emulze a reakčního prášku., jejichž smícháním vznikne rychle zasychající, pevná, ale přesto pružná hydroizolační vrstva. Protože je tato stěrka nestékavá, může být nanášena v tloušťkách až do 7 mm v jednom pracovním kroku. Vlivem rychlé chemické reakce je v krátké době dosaženo odolnosti vůči dešti. Nanesená vrstva je odolná vodnímu tlaku, překrývá trhlinky v podkladu a je odolná všem běžným agresivním látkám. Používá se k vytváření trvalých, pružných hydroizolací v tlustých vrstvách na vodorovných i svislých plochách - hydroizolace základů, sklepy, v podzemních garážích proti netlakové i tlakové vodě, na balkonech a terasách (pod potěr nebo mazaninu), k lepení izolačních desek z tvrdé pěna na asfaltové a minerální podklady.
 
 
 
 
 
 
Asfaltový výrobek Fundamentflex - prospekt
Asfaltový výrobek Fundamentflex - směrnice
černá 
4 - 7 kg dle zatížení vlhkosti a síly vrstvy
hobok 30 l - z toho složka
A 2 5l a složka B 5 kg

Silikátová pružná hydroizolace - BORNIT Elastikschlämme

Dvousložková, elastická a pochůzná minerální stěrka. Vytváří vodotěsnou, pružnou a obrusu odolnou vrstvu s dobrou přilnavostí. Po uschnutí je produkt trvale vodotěsný, elastický, odolný vůči mrazu a posypovým solím, mechanickým účinkům a změnám teplot. Používá se při izolaci teras, balkonů, k ochraně pochůzných a pojízdných betonových ploch před mrazem a posypovými solemi, k hydroizolaci vodních bazénů, nádrží apod., pod obklady.
 
Asfaltový výrobek Elastikschlämme - směrnice
šedá 
2 mm tloušťka vrstvy - 3 kg/m2
3 mm tloušťka vrstvy - 4,5 kg/m3 
33 kg - z toho prášková
složka 25 kg
tekutá složka 8 kg
Bornit - asfaltový výrobek Elastikschlämme
Asfaltový výrobek - prospekt

Silikátová hydroizolace - BORNIT Dichtungsschlämme

Bornit - asfaltový výrobek Dichtungsschlämme
Minerální izolační stěrka s krystalizujícími účinnými látkami, schopná utěsňovat kapiláry. Používá se k hydroizolacím proti zemní i tlakové vodě. Vyznačuje se vysokou pevností a odolností proti chemickým i mechanickým vlivům. Slouží k hydroizolaci svislých i vodorovných ploch z betonu, zdiva, cementových omítek. Je vhodná pro koupelny, sprchy, sklepní novostavby, nádrže, bazény, sila, čističky, nádrže na pitnou vodu, šachty atd. Její výhodou je jednoduchá aplikace, nevytváří viditelné spoje, u plného a zaspárovaného zdiva není nutná pod izolaci vrstva omítky.
 
 
 
 
podle tloušťky vrstvy
 
Asfaltový výrobek Dichtungsschlämme - směrnice
šedá 
cca 2-3 kg/m3
podle tloušťky vrstvy
25 kg
Asfaltový výrobek - prospekt
Asfaltový výrobek Fugenband - bezpečnostní list
Asfaltový výrobek Fugenband - bezpečnostní list
Asfaltový výrobek Fugenband - bezpečnostní list
Asfaltový výrobek Fugenband - bezpečnostní list
Asfaltový výrobek Fugenband - bezpečnostní list
Asfaltový výrobek Fugenband - bezpečnostní list
Asfaltový výrobek Fugenband - bezpečnostní list
Asfaltový výrobek Fugenband - bezpečnostní list
Barva
Spotřeba
Balení
Nabízíme produkty pro hydroizolaci staveb, asfaltovou penetraci, stěrkovou a silikátovou hydroizolaci.
Nabízíme produkty pro silniční stavitelství, spárovací pásy, zálivky, přednátěry, stroje a pomůcky.
Nabízíme produkty pro sanaci střech a izolaci vodojemů, silážních žlabů, hnojišť, sil apod.
Produkty pro
silniční stavitelství
Produkty pro
hydroizolaci staveb
Sanace střech a izolace vodojemů
ÚVOD                 CENÍK                  AKCE                 KONTAKT
© 2019  Bitrak s.r.o.   |   Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku na prodej produktů pro silniční stavitelství a hydroizolace staveb firmy Bornit  |  design a kód  Počítače, tvorba webu
Produkty pro silniční stavitelství
Produkty pro hydroizolaci staveb
Sanace střech a izolace vodojemů
ADRESA:
Bitrak s.r.o.,
Spořická 5731, 430 01 Chomutov

PRACOVNÍ DOBA:
Pondělí - Pátek: 7.00 hod. - 15.30 hod.