Stroje a pomůcky

přednátěry

Spáromat SB

Video - Spáromat SB
Sparomat SB byl vyvinut a je vyráběn firmou Bitrak a nahrazuje dosud dodávaný stroj Flexomat. Je určen k „nalévání“ pracovní spáry za studena hmotou při pokládkách asfaltových koberců finišerem. Další využití stroje je při sanaci trhlin v asfaltových vozovkách za studena hmotou . Pracuje na principu vytlačování hmoty Nahtflex z původního plastového obalu a to nízkým tlakem vzduchu do 0,5 baru. Tlak vzduchu cca 0,4 baru je vytvářen kompresorem poháněným 12V autobaterií.
Asfaltové výrobky - Návod k obsluze Spáromat SB
Asfaltové výrobky - Návod k obsluze Spáromat SB
Přednosti nového stroje lze shrnout do následujících bodů:

prakticky je vyloučeno ucpání stroje používanou hmotou
nízká pořizovací cena stroje
jednodušší obsluha, přesnější aplikace hmoty na spáru
nízká energetická spotřeba, nabitá 12V baterie stačí na vyčerpání 20-25 balení Nahtflexu tj.2000 -  2500 bm spáry
za 1 hodinu lze ošetřit až 500 bm spáry
na rozdíl od stroje Flexomat lze aplikovat za studena i hmotu BORNIT-Rissflex k sanaci trhlin v asfaltových vozovkách

Stroj byl testován státní zkušebnou a splňuje podmínky k označení CE. Hmota Nahtflex i Rissflex jsou certifikovány ITC Zlín, testovány MPA Dresden a zkušební laboratoří Nievelt.
BORNIT - Posypový vozík
Bornit - asfaltový výrobek posypovací vozík
Slouží k rovnoměrnému posypu trhlin ošetřených (nebo menších ploch ošetřených asfaltovými emulzemi) drceným kamenivem. Kolmý posyp umožňuje jeho rovnoměrnost a dávkování lze regulovat. Šířka posypu je cca 300 mm a zásobník je na cca 80 kg.
Posypový vozík Bitrak (ceny) - PVB1 -

BORNIT - Ruční pěchovadlo

Bornit - asfaltový výrobek ruční pěchovadlo
Nárazové speciální ruční pěchovadlo se silným úderem pro zhutnění zabudovávaných asfaltových směsí, k použití při pokládkách dlažebních kostek, dlaždic popř. betonářských pracech. Jednoduchá obsluha, přesné vedení a nevytváří na podkladu hrany. Gumový tlumič zamezuje zdraví škodlivým nárazům a chrání účinně pěstní klouby. Násada je vyrobena z kvalitní ocelové trubky. Je ideální pomůckou při zabudování a jiných studených asfaltových směsí při opravách vozovek a jiných povrchů.
 
 
    Rozměry                     Výška                Váha     
plocha: 18 x 18 cm              116 cm              7,2 kg
Používá se "při aplikaci hmoty Uzávěr pórů - nebo hmoty " k plošným opravám vlásečnicových trhlinek na asfaltových vozovkách, parkovištích a ostatních plochách. Po opotřebení pryžového pásu jej lze velmi jednoduše vyměnit za nový.          

Gumová stěrka

BORNIT - Ruční natahovací botička

Slouží k rovnoměrnému "natahování" popř. ostatních vhodných hmot na trhliny a spáry v asfaltových povrchů. Pomocí botičky lze aplikovat hmotu v tloušťce 1 mm a šířce cca 45 mm. Je vyráběna ve dvou variantách a to s ručním držákem nebo na dřevěné násadě.
stroje a pomůcky
Gumová stěrka
Asfaltové výrobky - Návod k obsluze Spáromat SB
Asfaltové výrobky - Návod k obsluze Spáromat SB
penetrační nátěry
asfaltové pásky

BORNIT - MultiClean

Bornit - Multiclean
BORNIT-MultiClean je vysoce účinný čistící rostlinný sprej pro rychlé a důkladné odstranění dehtu, asfaltu a asfaltového znečištění, různých lepidel, tmelů, maziv, vosků, topných olejů a barevných nečistot. Díky své okamžité rozpouštěcí schopnosti a snadné manipulaci jako spreje lze důkladně vyčistit i nepřístupná místa. BORNIT-MultiClean lze použít v téměř celém průmyslovém ektoru - s výjimkou lakovaných povrchů! BORNIT MultiClean neobsahuje žádná chlorovaná rozpouštědla.
Asfaltový výrobek MultiClean - prospekt
Asfaltový výrobek MultiClean - směrnice
-
podle rozsahu znečištění
600 ml aerosolová nádoba
10 l kanystr
Asfaltový výrobek MultiClean - bezpečnostní list
Barva
Spotřeba
Balení
Nabízíme produkty pro hydroizolaci staveb, asfaltovou penetraci, stěrkovou a silikátovou hydroizolaci.
Nabízíme produkty pro silniční stavitelství, spárovací pásy, zálivky, přednátěry, stroje a pomůcky.
Nabízíme produkty pro sanaci střech a izolaci vodojemů, silážních žlabů, hnojišť, sil apod.
Produkty pro
silniční stavitelství
Produkty pro
hydroizolaci staveb
Sanace střech a izolace vodojemů
ÚVOD                 CENÍK                  AKCE                 KONTAKT
© 2019  Bitrak s.r.o.   |   Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku na prodej produktů pro silniční stavitelství a hydroizolace staveb firmy Bornit  |  design a kód  Počítače, tvorba webu
Produkty pro silniční stavitelství
Produkty pro hydroizolaci staveb
Sanace střech a izolace vodojemů
ADRESA:
Bitrak s.r.o.,
Spořická 5731, 430 01 Chomutov

PRACOVNÍ DOBA:
Pondělí - Pátek: 7.00 hod. - 15.30 hod.